Informācija pircējiem

Lietošanas noteikumi


IEGĀDES UN LIETOŠANAS NOTEIKUMI

 

Uzmanīgi izlasiet iegādes noteikumus! Veicot apmaksu www.turtur.lv PIRKUMU VIETNĒ, Jūs apliecināt, ka piekrītat šiem noteikumiem un apņematies ievērot tos. Šī vienošanās starp TIRGOTĀJU un PIRCĒJU stājas spēkā brīdī, kad PIRCĒJS ir sekmīgi veicis apmaksu PIRKUMU VIETNĒ.
 

1.    Noteikumos lietotās definīcijas

1.1 TIRGOTĀJS – SIA „Tur Tur” (Reģ.Nr. 44103144212), kas nodrošina distancētu preču vai pakalpojumu tirdzniecību;

1.2 PIRCĒJS - Fiziska vai Juridiska persona, kura veic pirkumu PIRKUMU VIETNĒ;

1.3 PASĀKUMS - PIRCĒJA izvēlēts publisks pasākums, uz kuru biļešu iegāde ir pieejama PIRKUMU VIETNĒ;

1.4 ĪPAŠUMS – PIRCĒJA izvēlēts īpašums PIRCĒJA izvēlētajos datumos, kas ir pieejams īrei PIRKUMU VIETNĒ;

1.5 PRECE – PIRCĒJA izvēlēta prece, kas ir pieejama iegādei PIRKUMU VIETNĒ;

1.5 PIRKUMU VIETNE – interneta vietne www.turtur.lv, kurā TIRGOTĀJS nodrošina PIRCĒJAM ieejas biļešu iegādi PASĀKUMĀ, ĪPAŠUMA īres maksas veikšanu un/vai PREČU iegādi.

 

2.    Vispārējā informācija

2.1 Šie Noteikumi, tiesības un pienākumi ir attiecināmi uz TIRGOTĀJU un PIRCĒJU.

2.2 Veicot apmaksu, PIRCĒJS apstiprina pirkuma atbilstību savai izvēlei.

2.3 Veicot apmaksu, PIRCĒJS apstiprina piekrišanu šiem iegādes un lietošanas Noteikumiem un apņemas ievērot tos.

2.4 Iegādātās biļetes TIRGOTĀJS atpakaļ pieņem un/vai maina tikai PASĀKUMA atcelšanas gadījumā, par ko atbildību uzņemās attiecīgā PASĀKUMA organizators.

2.5 PIRKUMU VIETNĒ izvēlētā pakalpojuma vai preces cena var mainīties līdz brīdim, kad klients pirkumu ir ielicis savā iepirkumu grozā. Tirdzniecībā uz vienu PASĀKUMU vienlaicīgi var būt biļetes par dažādām cenām.

2.6 PIRKUMU VIETNĒ nav iespējama biļešu vai ĪPAŠUMU rezervācija, apmaksa par izvēlētajām biļetēm vai ĪPAŠUMIEM ir jāveic uzreiz.

 

3.    Maksājumu process

3.1 PIRKUMU VIETNĒ izvēlētā pirkuma apmaksai tiek dotas 15 minūtes, kuru laikā klients veic darījuma apmaksu, izmantojot maksājuma kartes: MasterCard, Visa, Maestro, Visa Electron.

3.2 Ja 15 minūšu laikā PIRCĒJS nav veicis apmaksu, darījums nav noticis, pirkums tiek atbrīvots brīvai tirdzniecībai un PIRCĒJAM pirkšanas process jāveic no jauna.

3.3 PIRKUMU VIETNĒ biļešu tirdzniecība tiek pārtraukta 2 stundas pirms PASĀKUMA sākuma laika.

3.4 TIRGOTĀJS ir tiesīgs anulēt jebkuru pirkumu, ja pastāv aizdomas par darījuma iespējamu krāpniecisku raksturu. Citas personas interneta bankas, maksājuma kartes un/vai maksājumu kartes datu izmantošanu, tajā skaitā preču un pakalpojumu iegāde, ir pretlikumīga. Par šādu noziedzīgu darījumu vainīgā persona var tikt saukta pie atbildības saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikumu.

3.5 Pēc maksājuma veikšanas, atgriežoties pie TIRGOTĀJA, PIRCĒJAM ir iespējams biļeti vai pirkuma kvīti izdrukāt uzreiz vai saglabāt to un izdrukāt vēlāk. Automātiski biļete vai kvīts tiek nosūtīta arī uz PIRKUMU VIETNĒ norādīto e-pasta adresi.

 

4.    Atbildība

4.1 TIRGOTĀJS uzņemas pilnu atbildību, par iegādātajām PASĀKUMA ieejas biļetēm, PASĀKUMA atcelšanas gadījumā, atbilstoši LR likumdošanai.

4.2 TIRGOTĀJS PASĀKUMA atcelšanas gadījumā atmaksā tikai biļetes nominālo vērtību, ja vien pasākuma atcelšanas cēlonis nav nepārvaramā vara.

4.3 TIRGOTĀJS neuzņemas atbildību par nozaudētām biļetēm. Biļetes netiek dublētas un/vai izsniegtas to kopijas.

4.4 TIRGOTĀJAM ir tiesības patstāvīgi izstrādāt biļešu pārdošanas stratēģiju, iepriekš par to nebrīdinot potenciālos PIRCĒJUS.

4.5 Gadījumā, ja PASĀKUMS ir atcelts un cēlonis nav nepārvaramā vara vai tā norises vieta ir mainīta, TIRGOTĀJS ir atbildīgs par biļešu apmaiņu vai atlīdzinājumu.

4.6 TIRGOTĀJS neuzņemas atbildību par iespējamiem zaudējumiem PIRCĒJAM, kas varētu rasties PASĀKUMA atcelšanas gadījumā.

4.7 PIRCĒJS apņemas netraucēt PIRKUMU VIETNES darbību un tehnoloģiskos risinājumus.

4.8 Jebkāda PIRKUMU VIETNES darbības pārraudzība, kopēšana, reproducēšana, piemērošana, lietošana un datu publicēšana jelkādos nolūkos ir aizliegta. Jebkāda darbība, kas izsauc nesaprātīgi liela informācijas apjoma lejupielādi uz PIRKUMU VIETNĒ, ir aizliegta.

4.9 Lietojot PIRKUMU VIETNI, PIRCĒJS piekrīt:

4.9.1 ka ir vismaz 18 gadu vecs, pilnu atbildību nesoša persona (7-18 gadus vecām personām ar ierobežotu atbildību ir nepieciešams pilnu atbildību nesošas personas apstiprinājums, ka viņām ir dotas tiesības lietot PIRKUMU VIETNI);

4.9.2 ievērot šos iegādes un lietošanas Noteikumus;

4.9.3 uzņemties pilnu atbildību par to, lai viņa dati netaptu zināma trešajām personām;

4.9.4 neizmantot pirkuma apmaksai 3.personas maksājumu karti;

 

 

5.    PIRCĒJA sniegto ziņu izmantošana

5.1 PIRCĒJS labprātīgi piekrīt sniegt ziņas par sevi, kuras ir nepieciešamas pirkuma iegādei TIRGOTĀJA PIRKUMU VIETNĒ un to nosūtīšanai uz PIRCĒJA norādīto e-pasta adresi.

5.2 TIRGOTĀJS nepārbauda PIRCĒJA personību. PIRKUMU VIETNĒ PIRCĒJA dati tiek aizsargāti un nav pieejami publiskajai apskatei.

5.3 TIRGOTĀJS nepārbauda pircēja vai īpašnieka personas identitāti, kā arī neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas varētu rasties tā rezultātā.

5.4 PIRCĒJS pats ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu.

5.5 PIRCĒJA sniegtās ziņas TIRGOTĀJS izmanto tikai PIRCĒJA interesēs. Ja PIRCĒJS nevēlas saņemt informāciju no TIRGOTĀJA, tad PIRCĒJS par to rakstiski informē TIRGOTĀJU, sūtot ziņu uz e-pastu: turtur@turtur.lv . Trešajām personām ziņas par PIRCĒJU ir pieejamas tikai Likuma noteiktajā kārtībā.

5.6 PIRCĒJS, līdz maksājuma apstiprināšanai, jebkurā laikā var izdzēst un/vai rediģēt ziņas par sevi.

 

6.    Citi noteikumi

6.1 PIRCĒJS vienā pirkuma reizē var iegādāties ne vairāk kā 8 sēdvietu biļetes vai 4 stāvvietu biļetes uz vienu PASĀKUMU, bet nepārsniedzot kopējo iegādāto biļešu skaitu - 8.

6.2 Sistēmas nesankcionētas izmantošanas gadījumā TIRGOTĀJS drīkst slēgt PIRCĒJA pieeju PIRKUMU VIETNEI.

6.3 Gadījumā, ja PIRCĒJS nav saņēmis PIRKUMU VIETNĒ nopirktās biļetes vai pirkuma kvīti, kas apstiprina pirkumu, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pastu turtur@turtur.lv.

6.4  Šo iegādes un lietošanas Noteikumu pārkāpšana dod TIRGOTĀJAM tiesības anulēt jebkuru PIRCĒJA pirkumu.

6.5 Jebkura šīs mājas lapas lietošana (preču vai pakalpojumu tālākai pārdošanai, reklāmai, biznesa piedāvājumiem un citām komerciāla rakstura aktivitātēm), ieskaitot atsauces uz PIRKUMU VIETNI ir aizliegta bez TIRGOTĀJA rakstiskas atļaujas.


6.6 Izrādēs var tikt veikta filmēšana un/vai fotografēšana, izmantojot to kā publicitātes materiālu.

6.7 Saskaņā ar 28.05.2002. MK 207.noteikumu Par distances līgumu  15.11.punktu, „Ja puses nav vienojušās citādi, patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs pēc līguma noslēgšanas par izmitināšanas vai transporta pakalpojumiem, ēdināšanu vai izklaides pasākumiem apņemas sniegt pakalpojumu noteiktā dienā vai noteiktā laika posmā”, un nopirktās biļetes netiek pirktas atpakaļ, ja vien tas nav paziņots savādāk no TIRGOTĀJA puses.

6.8 Jebkuras nesaskaņas, kas var rasties, iepērkoties PIRKUMU VIETNĒ, tiek risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas teritorijā valdošo likumdošanu.

6.9 Šie Noteikumi ir pieejami PIRKUMU VIETNĒ, sadaļā “PIRCĒJIEM”.

 

7.    TIRGOTĀJA rekvizīti
SIA „Tur Tur”

Reģ.Nr. 44103144212

Braslas iela 15, Rīga, LV-1084

Swedbank, AS
LV53HABA0551049313184
SWIFT kods: HABALV22

Privātuma politika


PRIVĀTUMA POLITIKA

 

SIA “Tur Tur” apņemas cienīt, bet pats galvenais aizsargāt Jūsu datu privātumu. Izskaidrosim, kādēļ mums nepieciešami jūsu dati un kā mēs tos izmantosim. Ja jums rodas jautājumi droši sūtiet ziņu mums uz: turtur@turtur.lv

 

KĀDUS DATUS MĒS IZMANTOJAM?

 

Veicot pirkumu, izmantojam šādus jūsu datus:

-       Vārds, uzvārds;

-       E-pasta adrese;

-       Telefona numurs;

-       Uzņēmuma rekvizītus, ja jums nepieciešams rēķins uz uzņēmumu .


 

 

KĀ MĒS TOS IZMANTOJAM?

E-pasta adrese informācijai par pirkumu

Šim nolūkam mēs glabāsim jūsu datus ne ilgāk kā 10 (desmit) gadus pēc darījuma izpildes datuma.

Mums būtu grūti – precīzāk – neiespējami nosūtīt jums informāciju par pirkumu, ja neizmantotu jūsu e-pasta adresi.

E-pasta adrese un telefona numurs precizējošas informācijas nosūtīšanai 

Šim nolūkam mēs glabāsim jūsu datus ne ilgāk kā 10 (desmit) gadus pēc tam, kad jūs sniegsiet savu piekrišanu vai kad jūs šo piekrišanu atsauksiet.

Lai nodrošinātu jums aktuālo informāciju. Mēs nosūtīsim jums šo informāciju tikai ar jūsu atļauju.

Pakalpojumu paziņojumu nosūtīšana īsziņas, e-pasta formā vai, piemēram, aptaujas par pakalpojumu kvalitāti.

Šim nolūkam mēs glabāsim jūsu datus ne ilgāk kā 1 (vienu) gadu pēc saziņas beigām.

Aptaujas par pakalpojuma kvalitāti ir būtiskas, lai mēs varētu uzlabot mūsu pakalpojumus (jūs varat atteikties no uzaicinājumiem piedalīties šādās aptaujās).

Lai identificētu jūs, kad jūs veicat pasūtījumu pa tālruni.

Šim nolūkam mēs glabāsim jūsu datus ne ilgāk kā 1 (vienu) gadu pēc šādas saziņas beigām.

Mums šī informācija nepieciešama, lai apstrādātu jūsu pasūtījumu pa tālruni.

Krāpniecības novēršana un konstatēšana.

Šim nolūkam mēs glabāsim jūsu datus ne ne ilgāk kā 10 (desmit) gadus pēc darījuma izpildes datuma (atkarībā no tā, kurš datums būs pēdējais).

Lai novērstu un konstatētu krāpniecību pret jums vai turtur.lv

Jūsu maksājumu informācija

Maksājuma saņemšana un atmaksas veikšana.

Mums tas jādara, lai spētu identificēt Jūsu veikto maksājumu.

Šim nolūkam mēs glabāsim jūsu datus ne ilgāk kā 10 (desmit) gadus pēc darījuma izpildes datuma.

Lai novērstu un konstatētu krāpniecību pret jums vai turtur.lv

Jūsu saziņas vēsture ar mums

Informāciju, ko jūs esat mums sniedzis(-usi), piemēram, pa tālruni vai e-pastu.

Mums tas jādara, lai izpildītu starp mums noslēgtā līguma noteikumus, jo jūs neapšaubāmi sagaidāt augstākās kvalitātes apkalpošanu.

Klientu apkalpošanas un atbalsta sniegšana.

Šim nolūkam mēs glabāsim jūsu datus ne ilgāk kā 1 (vienu) gadu pēc šādas saziņas beigām.

Jūsu pirkumu un darbību vēsture

Informācija par jūsu pirkumiem, ko jūs esat ievietojis(-usi) pirkumu grozā un kādas darbības jūs esat veicis(-usi) turtur.lv tīmekļa vietnē.

Mums tas jādara, lai izpildītu biļešu iegādes noteikumus (šim nolūkam mēs izmantojam tikai jūsu pirkumu vēsturi).

Šim nolūkam mēs glabāsim jūsu datus ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus pēc datuma, kurā jūs pēdējo reizi pierakstījāties savā kontā, vai pēc jūsu pēdējā pirkuma datuma (atkarībā no tā, kurš datums būs pēdējais).

Informācija par jūsu ierīci

Informācija, ko sniedzat mums, kad pārlūkojat mūsu vietni vai izmantojat mūsu lietotnes, tostarp jūsu IP adrese un ierīces veids, ekrāna izšķirtspēja un, ja jūs piekrītat to kopīgot, arī jūsu atrašanās vietas informācija un tas, kā jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni un lietotnes.

Lai spētu jums nodrošināt vislabāko iespējamo pirkuma veikšanu, kā arī lai nepārtraukti uzlabotu mūsu mājas lapu un spētu aizsargāt to Jūsu interesēs.

Šim nolūkam mēs glabāsim jūsu datus ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus pēc datuma, kurā jūs pēdējo reizi pierakstījāties savā kontā, vai pēc jūsu pēdējā pirkuma datuma (atkarībā no tā, kurš datums būs pēdējais).

 

Mēs esam tiesīgi apstrādāt jūsu personas datus atbilstoši šajā paziņojumā noteiktajam, ja tas nepieciešams, lai īstenotu prasības vai nodrošinātu aizsardzību prasību gadījumā, neatkarīgi no tā, vai prasības tiek iesniegtas tiesā vai tās administratīva rakstura, vai tās tiek iesniegtas citas ārpustiesas procedūras ietvaros. Šī iemesla dēļ mēs apstrādājam jūsu personas datus atbilstoši leģitīmajām interesēm un, lai aizsargātu un garantētu mūsu, jūsu un citu personu tiesību īstenošanu.

 

Papildus īpašiem nolūkiem, atbilstoši kuriem mēs esam tiesīgi apstrādāt jūsu personas datus, kā tas minēts iepriekš, mēs esam tiesīgi apstrādāt jūsu personas datus arī tādos gadījumos, kad šāda apstrāde ir nepieciešama, lai nodrošinātu atbilstību mūsu tiesiskajam pienākumam vai lai aizsargātu jūsu vitālās intereses vai citas privātpersonas vitālās intereses.

 

 

KĀDU PERSONĪGO INFORMĀCIJU MĒS NODODAM TREŠAJĀM PERSONĀM?

 

Mēs kopīgosim jūsu kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, e-pasts, telefona numurs) vai maksājuma informāciju mūsu ārpakalpojumu sniedzējiem (piemēram, pasākumu koordinatoriem, īpašumu saimniekiekiem, nestandarta pirkumu veikšanas gadījumā vai mūsu IT speciālistiem neskaidrību gadījumā pirkumu veikšanas procesā) tikai tad, ja tas nepieciešams pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanai, saziņai par uz Jums attiecinātiem jautājumiem.

 

INFORMĀCIJA PAR MĀRKETINGA PAZIŅOJUMIEM

 

Ja jūs esat piekritis(-usi), mēs nosūtīsim jums mārketinga paziņojumus e-pasta vai īsziņas formā, lai sniegtu jums aktuālo informāciju par mūsu pakalpojumiem vai precēm.

 

Jūs varat atteikties no mārketinga paziņojumu saņemšanas no turtur.lv jebkurā laikā, sūtot ziņojumu uz turtur@turtur.lv.

 

JŪSU TIESĪBAS

 

Šajā daļā ir jūsu tiesību pārskats atbilstoši datu aizsardzības noteikumiem. Tā kā dažas no tiesībām ir sarežģītas, ietvērām mūsuprāt galvenos punktus.

 

Jums ir šādas tiesības attiecībā uz jūsu personīgo informāciju:

·      Tiesības piekļūt personīgajai informācijai, kas ir mūsu rīcībā;

·      Tiesības pieprasīt veikt neprecīzas mūsu rīcībā esošās jūsu personīgās informācijas labojumus;

·      Tiesības pieprasīt jūsu datu dzēšanu;

·      Tiesības ierobežot datu apstrādi;

·      Tiesības iebilst pret datu apstrādi;

·      Tiesības uz datu pārnešanu (spēkā no 2018. gada 25. maija);

·      Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei;

·      Tiesības atsaukt piekrišanu.

 

Ja vēlaties iesniegt sūdzību, nosūtīt pateicības kādam no mūsu darbiniekiem vai ja jums radušies jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: turtur@turtur.lv.

Izvēlaties galdiņu/sēdvietu attiecīgajā zonā vai preci. Ar peli noklikšķiniet uz Jūsu izvēlētā galdiņa vai norādiet vietu/preču skaitu, cik vēlaties iegādāties. Vienā iegādes sesijā iespējams iegādāties ne vairāk kā 8 biļetes/preces. Kad esiet atzīmējis izvēlētās vietas/preces, dodieties uz Pirkuma grozu un pārbaudiet Jūsu izvēlēto pirkumu. Ierakstiet obligāto nepieciešamo informāciju. Veiciet apmaksu. Pēc apmaksas veikšanas noteikti atgriežaties tirgotāja lapā, lai apstiprinātu maksājumu. 

Biļeti uz pasākumu drukātā veidā vai saglabātu viedierīcē tā, lai būtu iespējams nolasīt svītru kodu jāspēj uzrādīt pasākuma norises vietā.

Ar biļešu/preču iegādes noteikumiem variet iepazīties, spiežot uz ikonas NOTEIKUMI.

Ar privātuma politiku variet iepazīties, spiežot uz ikonas PRIVĀTUMA POLITIKA.